နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လေးနှစ်တာ ကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်များ